Privacy beleid LightsZ

LightsZ gevestigd aan Veemarkt 169 1019 CG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Graag voldoen wij aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens, mocht u een datalek tegenkomen horen wij dat graag van u.

Persoonsgegevens verwerking LightsZ

LightsZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens actief verstrekt via deze website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens verwerking doelstelling LightsZ

LightsZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • de mogelijkheid te bieden dat een account aan kan maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • LightsZ analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • LightsZ volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • LightsZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens LightsZ

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lightsz.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming LightsZ

LightsZ neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LightsZ ) tussen zit. LightsZ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics om uw gedrag te bestuderen.
 • Een Customer Relationship Management systeem ten behoeve van de Nederlandse Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden LightsZ

LightsZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens opslag LightsZ

LightsZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens; bewaar termijn: 2 jaar (naam en achternaam)
 • Personalia; bewaar termijn: 2 jaar (adres)
 • Contactgegevens; bewaar termijn: 2 jaar (telefoon of e-mail)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LightsZ, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lightsz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak dan een kopie van uw pasfoto. Ter bescherming van uw privacy: maskeer de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) met zwarte viltstift. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LightsZ wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LightsZ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LightsZ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over de aanwezigheid van deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LightsZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lightsz.com Deze privacy policy is als laatst bewerkt op 20 mei 2018. Contactgegevens: LightsZ Veemarkt 169 1019 CG Amsterdam, telefoonnummer: +31683142942 Dhr. S. van Reede is de Functionaris Gegevensbescherming (FP) van LightsZ Hij is te bereiken via info@lightsz.com of te bereiken via het